Money Studio

Hóa chất Đức Giang: Cơ Hội Đầu Tư Trong 2023?

TỔNG QUAN

a. HOẠT ĐỘNG CHÍNH

DGC (Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang) tiền thân là Công ty Hoá chất Đức Giang, trực thuộc Tổng cục Hoá chất, được thành lập từ năm 1963. Sau 50 năm hình thành và phát triển, hiện DGC hoạt động trong những ngành hàng:

– Hoá chất

– Bột giặt & chất tẩy rửa

– Phân bón

– Bất động sản

– Phụ gia thức ăn chăn nuôi

– Dịch vụ kho bãi

Nhìn chung thì 3 ngành đầu tiên là 3 ngành chính của DGC.

b. BAN LÃNH ĐẠO

Ban lãnh đạo hầu hết đã gắn bó với DGC trong một thời gian dài.

– Chủ tịch: Đào Hữu Huyền

– Tổng GĐ: Đào Hữu Duy Anh

– Kế toán trưởng: Đào Thị Mai

Đức Giang là nơi Chủ tịch đã gắn bó trước khi ra thành lập công ty hoá chất riêng của mình thời nhà nước mở cửa. Năm 2004, DGC tiến hành cổ phần hoá thì gia đình ông Huyền trở lại với vai trò cổ đông lớn. Ông Huyền giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc từ năm 2007 đến 2020 trước khi chuyển vị trí TGĐ sang cho ông Duy Anh – con trai ông Huyền.

3. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tỷ lệ trôi nổi cổ phiếu của DGC đã được tăng lên trong những năm gần đây, sau khi Vinachem thoái toàn bộ vốn vào 2022; và người nhà Chủ tịch bán bớt cổ phiếu.

Hiện tại, ông Đào Hữu Huyền và người nhà nắm giữ trên 36% cổ phần DGC; hiện tại Chủ tịch chưa có ý định mua thêm cổ phiếu do không muốn gia đình chi phối cổ phần.

Sản phẩm nổi bật