Điều Khoản Sử Dụng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE

“Bạn” có thể là khách truy cập / người dùng trang web, người dùng Dịch vụ hoặc cả hai. Trang mạng: Bằng cách truy cập, duyệt và sử dụng Trang Web, bạn thể hiện rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi mọi thứ trong Điều khoản sử dụng này, Chính sách quyền riêng tư và Tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập của chúng tôi. Các Điều khoản Sử dụng này có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Bạn không thể sử dụng Trang web nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng sẽ phải tuân theo các nguyên tắc, điều khoản, điều kiện và thỏa thuận của chúng tôi áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào của Nhân Nguyễn nào trong tương lai mà bạn sử dụng. Nhân Nguyễn Sharing cung cấp các dịch vụ giáo dục và các dịch vụ khác phù hợp với việc cung cấp các mục tiêu kinh doanh. Bạn có thể tìm thấy mô tả về các dịch vụ của chúng tôi trên Trang web của chúng tôi trong phần Dịch vụ trên menu điều hướng. Chủ đích: Trang web được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, cung cấp thông tin chung về chủ đề tiếp thị kỹ thuật số, cũng như cung cấp cho bạn các tài nguyên nhằm bổ sung cho thông tin được cung cấp (“Mục đích Dự định”). Những hạn chế: Trang web và Dịch vụ chỉ có sẵn cho các cá nhân từ 16 tuổi trở lên. Nếu bạn từ 16 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ tuổi thành niên trong khu vực tài phán của mình, bạn nên xem lại các Điều khoản sử dụng này cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ của mình để đảm bảo rằng bạn và cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn hiểu và đồng ý với các Điều khoản này. Độ chính xác của Nội dung: Nhân Nguyễn Sharing cố gắng đảm bảo rằng nội dung trên trang web này là chính xác và cập nhật, nhưng không đại diện hoặc đảm bảo rằng nội dung trên trang web này hoặc trên bất kỳ trang web được liên kết nào là chính xác, đáng tin cậy, hiện tại, hoàn chỉnh, phù hợp hoặc có sẵn. Bạn nên đánh giá và xác minh một cách độc lập tính chính xác, độ tin cậy, đơn vị tiền tệ và tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào cũng như tính phù hợp với hoàn cảnh của bạn, trước khi bạn dựa vào thông tin đó. Lời khuyên: Thông tin được cung cấp cho bạn thông qua Trang web này hoặc qua Dịch vụ của chúng tôi không cấu thành lời khuyên chuyên môn về pháp lý, kế toán, đầu tư, thuế, bất động sản, y tế, tâm lý, tài chính hoặc các chuyên gia khác và mang tính chất chung chung. Nó không phù hợp với bạn và không tính đến hoàn cảnh cụ thể của bạn cũng như không xác minh tính trung thực và chính xác của những gì bạn nói với chúng tôi về bản thân và doanh nghiệp của bạn, và nó không nên được thực hiện khi chưa hiểu đầy đủ về tình hình hiện tại và tương lai của bạn Mục tiêu và mục đích. Bạn có trách nhiệm đưa ra quyết định liệu thông tin chúng tôi cung cấp cho bạn có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không. Chúng tôi không đảm bảo kết quả hoặc đưa ra lời khuyên pháp lý, cũng như không chịu trách nhiệm về việc tuân thủ trong ngành của bạn. Nhân Nguyễn Sharing không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web này, các Dịch vụ hoặc sự phụ thuộc vào nội dung của Trang web hoặc Dịch vụ. Hãy cũng xem xét của chúng tôi Tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập. Virus và tính khả dụng của trang web: Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web này. Nhân Nguyễn Sharing cố gắng giữ cho trang web này luôn khả dụng và hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khả năng truy cập trang web này của bạn có thể bị gián đoạn hoặc bị trì hoãn, hoặc thiết bị của bạn bị nhiễm vi-rút, phần mềm độc hại, bị chặn hoặc bị can thiệp khác. Nhân Nguyễn Sharing bạn nên sử dụng phần mềm chống vi-rút và bảo mật cập nhật phù hợp với thiết bị của mình để đảm bảo rằng thông tin liên lạc giữa thiết bị và trang web này không khiến thiết bị gặp phải bất kỳ sự can thiệp có hại nào. Nhân Nguyễn Sharing không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự can thiệp hoặc mất mát nào đối với thiết bị của bạn phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào. Sử dụng hợp pháp và được phép trang web: Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn truy cập và sử dụng trang web này là hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm hỏng, quá tải hoặc can thiệp vào trang web này, hoặc bất kỳ việc sử dụng trang web này của người khác. Bạn không được sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ khác để thu thập dữ liệu một cách tự động và / hoặc có hệ thống từ hoặc liên quan đến trang web này. Bạn không được sử dụng trang web này để lấy bất kỳ thông tin nào về những người dùng khác của trang web này hoặc để truyền phần mềm độc hại qua trang web này. Nhân Nguyễn Sharing không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi truy cập, sử dụng trái phép hoặc các hành động khác. Tất cả các quyền được bảo lưu đầy đủ liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép. Liên kết đến các trang web khác: Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. Nhân Nguyễn không kiểm soát các trang web khác này và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. Các liên kết không cấu thành sự chấp thuận nội dung trên các trang web đó, hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân, sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng có liên quan nào. Nhân không thể đảm bảo rằng các liên kết này sẽ luôn hoạt động và không thể kiểm soát xem các trang web khác có khả dụng hay không. Nhân Nguyễn Sharing không tuyên bố rằng nội dung trên bất kỳ trang web nào khác là đáng tin cậy hoặc không có phần mềm độc hại, khiếm khuyết hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhân không cho phép bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào bằng cách cung cấp các liên kết này. Sở hữu trí tuệ: Nội dung có trên Trang web này và trên các nền tảng của bên thứ ba được phép lưu trữ Trang web của chúng tôi (“Nội dung”) như biểu trưng, tác phẩm nghệ thuật, văn bản và đồ họa, tiện ích, biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh và video, tải xuống kỹ thuật số, dữ liệu phức tạp và phần mềm, là tài sản của Nhân Nguyễn Sharing, hoặc tài sản của người cấp phép hoặc người được cấp phép của chúng tôi và việc biên soạn nội dung trên Trang web (bao gồm các nền tảng bên thứ ba được ủy quyền lưu trữ Nội dung) là tài sản độc quyền của Nhân và được bảo vệ bởi Việt Nam và luật bản quyền, hiệp ước và công ước quốc tế. Tất cả phần mềm và mã được sử dụng trên Trang web là tài sản của Nhân Nguyễn Sharing, hoặc tài sản của các nhà cung cấp của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền, hiệp ước và công ước hiện hành. Bất kỳ và tất cả các biểu trưng, nhãn hiệu dịch vụ, tiêu đề trang, đồ họa, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, vật dụng, biểu tượng, chữ viết và tên thương mại (mỗi thứ được coi là “Nhãn hiệu”) có trên Trang web đều thuộc quyền sở hữu của Nhân, hoặc người cấp phép hoặc người được cấp phép của Nhân Nguyễn Sharing. Chúng tôi không cấp phép cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không thuộc về Nhân theo bất kỳ cách nào có thể gây nhầm lẫn hoặc mơ hồ cho người dùng hoặc làm mất uy tín của Nhân Nguyễn Sharing hoặc bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào khác. Bất kỳ Nhãn hiệu nào không thuộc sở hữu của Nhân Nguyễn Sharing xuất hiện trên Trang web là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ, những người có thể có hoặc có thể không được liên kết, kết nối hoặc tài trợ bởi Nhân Nguyễn Sharing. Bạn có thể in và tải xuống các phần của nội dung trên trang web này để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của riêng bạn, miễn là bạn không thay đổi hoặc xóa bỏ các thông báo bản quyền. Nếu bạn muốn liên kết đến trang web này, vui lòng yêu cầu chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ bên dưới. Nhân Nguyễn Sharing đã xin phép chủ sở hữu bản quyền (nếu được biết) để sử dụng nội dung của bên thứ ba. Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên Trang web này vi phạm bản quyền của bạn hoặc bản quyền của bất kỳ ai khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới. Bất kỳ nội dung nào bạn đăng hoặc gửi đến, trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn các đề xuất) sẽ không được coi là bí mật hoặc độc quyền. Bạn cấp cho Nhân Nguyễn Sharing quyền không thu hồi, vĩnh viễn, trên toàn thế giới, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, không độc quyền để sử dụng nội dung này cho bất kỳ mục đích nào. Các thay đổi đối với Điều khoản: Đôi khi, các Điều khoản này, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, có thể được chúng tôi sửa đổi. Điều này có thể bao gồm việc bổ sung hoặc xóa một số điều khoản bất kỳ lúc nào. Các sửa đổi này sẽ được công bố tại đây và sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng. Những sửa đổi này sẽ được thực hiện mà không cần thông báo cho bạn. Việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ sau khi đăng như vậy sẽ được coi là bạn chấp nhận bất kỳ và tất cả các sửa đổi, bổ sung hoặc xóa được thực hiện đối với Điều khoản. Các thay đổi đối với Trang web và Chấm dứt: Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh, dịch vụ hoặc tính năng nào của Trang web bất kỳ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung, tính khả dụng và thiết bị cần thiết để truy cập hoặc sử dụng mà không cần thông báo cho bạn. Hơn nữa, chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt các Điều khoản này và quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước cho bạn và không chịu trách nhiệm pháp lý . Tuân thủ Luật áp dụng: Trang web và Dịch vụ có trụ sở tại Việt Nam. Chúng tôi không đưa ra khiếu nại nào về việc Trang web, Dịch vụ và các thành phần liên quan đến Dịch vụ có thể được tải xuống, xem hoặc thích hợp để sử dụng bên ngoài nước Việt hay không. Nếu bạn truy cập các Trang web hoặc Dịch vụ từ bên ngoài Việt Nam, bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Bất kể vị trí của bạn là gì, bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ tất cả các luật hiện hành trong phạm vi quyền hạn cụ thể của bạn. Luật của Việt Nam áp dụng cho các điều khoản này và các bên tuân theo quyền tài phán duy nhất của các tòa án của Việt Nam. Phản hồi và Đệ trình: Trừ khi có quy định rõ ràng khác ở đây, bất kỳ thông tin nào do bạn gửi qua Trang web này sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Bạn tuyên bố rằng bạn có quyền hợp pháp để gửi thông tin đó và đồng ý rằng bạn sẽ không gửi bất kỳ thông tin nào trừ khi bạn được quyền hợp pháp để làm như vậy và luôn theo cách không thể làm tổn hại đến lợi ích kinh doanh hoặc danh tiếng của chúng tôi (bao gồm cả việc bạn sẽ không gửi bất kỳ thông tin nào để bôi nhọ hoặc miệt thị chúng tôi, hoặc quấy rối, bắt nạt hoặc phân biệt đối xử bất hợp pháp đối với nhân viên hoặc bên thứ ba; hoặc đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm). Theo đây, bạn chỉ định và cấp cho chúng tôi một quyền, quyền sở hữu và quyền lợi trên toàn thế giới, không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, khuyến nghị, sửa chữa hoặc phản hồi khác do bạn cung cấp liên quan đến Trang web. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ ghi có cho bạn những phản hồi đó hoặc giữ bất kỳ phản hồi nào như vậy một cách tự tin. Bất kỳ ý tưởng nào được tiết lộ cho chúng tôi bên ngoài mối quan hệ kinh doanh bí mật đã có từ trước và được lập thành văn bản đều không phải là bí mật và do đó chúng tôi có thể phát triển, sử dụng và tự do tiết lộ hoặc xuất bản những ý tưởng tương tự mà không phải trả tiền hoặc quy kết cho bạn. Bằng cách gửi một ý tưởng hoặc thông tin chi tiết khác cho chúng tôi thông qua Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Về đăng ký: Bạn có thể có cơ hội đăng ký thông qua biểu mẫu đăng ký trực tuyến để đăng ký tư vấn (“Phiên chiến lược”) với chúng tôi, hoặc tải xuống báo cáo thông tin (“Báo cáo miễn phí”) từ Chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách đăng ký, bạn đại diện và đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp là mới nhất, đầy đủ và chính xác theo hiểu biết tốt nhất của bạn. Bạn có trách nhiệm thu thập và duy trì tất cả kết nối, phần mềm máy tính, phần cứng và các thiết bị khác cần thiết để truy cập và sử dụng Trang web và tất cả các khoản phí liên quan đến tương tự. Phiên chiến lược và Báo cáo miễn phí: Bằng cách đặt trước trong một Phiên chiến lược với chúng tôi hoặc bằng cách tải xuống Báo cáo miễn phí từ chúng tôi, bạn củng cố rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn theo Mục đích Dự định và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách đăng ký Phiên chiến lược hoặc tải xuống Báo cáo miễn phí, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp là cập nhật, đầy đủ và chính xác theo hiểu biết của bạn. Bạn chịu trách nhiệm thu thập và duy trì tất cả kết nối, phần mềm máy tính, phần cứng và thiết bị khác cần thiết để truy cập vào Phiên và tất cả các khoản phí liên quan đến cùng một. Không đảm bảo kết quả: BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. Ngoại trừ (các) Đảm bảo Hiệu suất được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện hiện hành khi bạn thuê chúng tôi, bạn chấp nhận, đồng ý và hiểu rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý quy trình kinh doanh và bán hàng của mình. Nhân Nguyễn Sharing không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo nào bằng lời nói hoặc văn bản liên quan đến thu nhập, lợi nhuận kinh doanh, hiệu suất tiếp thị, tăng trưởng khán giả hoặc kết quả của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành động và kết quả của chính mình trong cả cuộc sống và công việc kinh doanh, điều này phụ thuộc vào các yếu tố cá nhân đối với bạn, bao gồm (nhưng không giới hạn), kỹ năng, kiến thức, khả năng, sự cống hiến, hiểu biết kinh doanh, mạng lưới và tình hình tài chính cá nhân. Bạn chấp nhận, đồng ý và hiểu rằng bất kỳ lời chứng thực hoặc xác nhận nào được cung cấp bởi khách hàng hoặc khán giả của Nhân Nguyễn Sharing được đại diện thông qua Dịch vụ, Trang web, tài liệu tiếp thị, quảng cáo hoặc bất kỳ kênh truyền thông nào của chúng tôi chưa được chúng tôi đánh giá một cách khoa học và kết quả theo kinh nghiệm bởi các cá nhân có thể khác nhau đáng kể. Bất kỳ tuyên bố nào được nêu trên Dịch vụ, Trang web, tài liệu tiếp thị, quảng cáo hoặc bất kỳ kênh truyền thông nào của chúng tôi chỉ là ý kiến và do đó không phải là đảm bảo hoặc hứa hẹn về hiệu suất thực tế. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Trang web này và nội dung của nó được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” và chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Trang web này hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào có thể truy cập thông qua Trang web này. Chúng tôi từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm rõ ràng và ngụ ý bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề và không vi phạm. Trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc các giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, cổ đông, đại lý và các đại diện khác của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ bên nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mẫu mực, do hậu quả hoặc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở , lợi nhuận bị mất, gián đoạn kinh doanh, mất chương trình hoặc dữ liệu) mà không liên quan đến hình thức hành động và liệu trong hợp đồng, hành vi sai trái, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay cách khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web này, bất kỳ nội dung nào trên hoặc được truy cập thông qua Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào được liên kết với, hoặc bất kỳ sao chép, hiển thị hoặc sử dụng chúng. Các giới hạn ở đây sẽ được áp dụng ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu của nó. Điều khoản này không nhằm loại trừ trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi không thể loại trừ theo luật hiện hành. Bất chấp sự tăng trưởng của Nhân Nguyễn Sharing Điều khoản sử dụng, Điều khoản mua và hoàn lại tiền và Chính sách quyền riêng tư , các Điều khoản sử dụng này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôikhông thay thế bất kỳ nguyên tắc, điều khoản, điều kiện và thỏa thuận hiện có nào dành riêng cho các dịch vụ hiện có do Nhân cung cấp cho các dịch vụ hiện có đã được điều chỉnh bởi Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của chúng tôi, bao gồm Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO), Dịch vụ Facebook Ads, Dịch vụ Google Ads (còn được gọi là Dịch vụ Google AdWords), Dịch vụ thiết kế Landing Page, Dịch vụ thiết kế Website, Dịch vụ tối ưu chuyển đổi. Khi chúng tôi đề cập đến Tăng trưởng lượng tử của, Nhân Nguyễn Sharing chúng tôi đang đề cập cụ thể đến các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến việc cung cấp Tăng trưởng lượng tử của Nhân Nguyễn Sharing, một số trong số đó có thể được lưu trữ trên các nền tảng của bên thứ ba được ủy quyền. Bồi thường: Bạn bồi thường vô điều kiện và không thể thay đổi, bồi thường cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, cổ đông, đại lý và các đại diện khác của chúng tôi vô hại trước bất kỳ và tất cả các hành động, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý đối với luật sư và cơ sở khách hàng), cho dù phát sinh theo hợp đồng, vi phạm hoặc quy chế (bao gồm cả bên thứ ba) phát sinh, hoặc kết quả từ, hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với Trang web và Dịch vụ, bao gồm cả việc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào qua trang web của bạn. Loại trừ trách nhiệm: Bạn có thể có các quyền theo luật bảo vệ người tiêu dùng áp dụng cho bạn, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Việt Nam, không thể bị loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi bởi các điều khoản này. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Nhân Nguyễn Sharing, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, cổ đông, đại lý và các đại diện khác của chúng tôi: Loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào, tuy nhiên gây ra (bao gồm cả do sơ suất), liên quan đến hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào trên trang web này, và / hoặc do không có khả năng sử dụng nội dung, bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc truy cập trang web này hoặc bất kỳ khả năng truy cập trang web này. Loại trừ trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả trách nhiệm pháp lý do sơ suất) đối với bất kỳ sự không chính xác, không đáng tin cậy, thiếu tiền tệ, không đầy đủ, không phù hợp và /hoặc không có sẵn nội dung. Việc loại trừ trách nhiệm này bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản bồi thường thiệt hại, tổn thất trực tiếp, tổn thất do hậu quả hoặc gián tiếp, mất dữ liệu, hỏng dữ liệu, mất chương trình, mất thu nhập, mất lợi nhuận, mất khoản tiết kiệm dự kiến, mất sử dụng, mất cơ hội tài chính, mất kinh doanh, mất danh tiếng, mất tài sản, thiệt hại tài sản và các khiếu nại của bên thứ ba. Tính hiệu lực từng phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào trong số này vi phạm bất kỳ luật nào áp dụng cho nó trong một khu vực tài phán và do đó là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành trong khu vực tài phán đó thì: Khi thuật ngữ vi phạm có thể được đọc xuống để cung cấp cho nó một hoạt động hợp lệ và có thể thực thi về bản chất một phần, nó phải được đọc xuống ở mức độ cần thiết để đạt được kết quả đó; và trong bất kỳ trường hợp nào khác, điều khoản vi phạm phải được cắt bỏ khỏi các điều khoản khác cho khu vực tài phán đó, trong trường hợp các điều khoản còn lại hoạt động như thể điều khoản bị cắt bỏ không được bao gồm. Quyền hạn: Luật pháp của Victoria điều chỉnh các Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, và mỗi bên tuân theo thẩm quyền độc quyền của các tòa án của Việt Nam. Điều khoản luật pháp: Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ, liên quan đến hoặc liên quan đến các điều khoản này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc trái với của nó, sẽ được giải quyết bằng pháp luật. Điều khoản khác: Nếu chúng tôi không thực thi việc thực hiện nghiêm ngặt của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này, điều đó sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền của chúng tôi để thực thi điều khoản đó sau đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này. Nếu một điều khoản trong các Điều khoản này vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó phải được đọc xuống hoặc cắt bỏ trong phạm vi cần thiết mà không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các điều khoản còn lại. Liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, các hoạt động của trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, hãy liên hệ với Nhân.